Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn • Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và xuất nhập khẩu xe chuyên dụng, xe môi trường. • Tập trung phấn đấu để có tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững trong 5 năm kế tiếp. • Tạo dựng niềm tin của Khách hàng…

Xem thêm
Giá trị cốt lõi – Văn hóa công ty

Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần thiết bị chuyên dụng Việt Hàn: Sự “Hài lòng” và Sự “Tín nhiệm” của Khách hàng là mục tiêu định hướng cho sự phát triển của Công ty. Đây là những mục tiêu mà cán bộ công nhân viên cần phấn đấu đạt…

Xem thêm
Lời giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG VIỆT HÀN là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản xuất phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành môi trường. Với kinh nghiệm thực tế sản xuất và nhiều năm hợp tác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh…

Xem thêm