LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Main Office: DAEKYUNG SPECIAL VEHICLE Co.,LTD
Add: #1235-7, Ok-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju City, Korea

Đại diện phân phối: VIET HAN SPECIALIZED EQUIPMENT JSC
Nhà máy tại Việt Nam: DK VINA MOTOR Co.,LTD
Địa chỉ: Tổ 25 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội

  (84-4) 6292 8289
  info@dkvinamotor.com.vn