FULL OPTION KANGLIM 15T – KS 5206

Với đầy đủ options bao gồm: chân chống giữa, tời phụ 4 tấn 2 tốc độ…

Tiễn em theo chồng về Hải Phòng, chúc em làm ăn chăm chỉ, gặp nhiều may mắn và “đẻ” ra thật nhiều lộc cho nhà chủ nhé.