Thiết kế cải tạo xe chuyên dụng

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

1. Trình tự thực hiện:  a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (cơ quan thẩm định thiết kế). b) Giải quyết TTHC: – Cơ quan thẩm định thiết kế tiếp nhận và kiểm tra…

Xem thêm
QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Từ ngày 10-3, việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có một số nội dung mới theo quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT như sau: – Không cải tạo thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm,…

Xem thêm
0903307333

Call Now

Xe chuyên dụng tiêu chuẩn Hàn Quốc