ĐƠN HÀNG CẨU KANGLIM KS2056H VÀ KS2605 VỀ KHO NGÀY 03/12/2015

Đơn hàng cẩu Kanglim 7 tấn KS2056H và 10 tấn KS2605 đã về đến kho ngày 03/12/2015 sẵn sàng bàn giao cho Khách hàng. Đây là thành công bước đầu trong việc hợp tác giữa Liên doanh Việt Hàn và DK Vina Motor với Kanglim Co.,Ltd