KANGLIM VIỆT NAM- NHẬN HÀNG VỀ TỚI KHO BÃI

Ngày 09.12.2016 Liên doanh VHC và DK Vina Motor đã đón 02 container hàng từ Kanglim Korea.

Các model KS5206; KS2605; KS1056 T/S (15t;10t; 5t)

Với uy tín về thương hiệu cần cẩu Kanglim Việt Nam và các sản phẩm do Liên doanh VHC và DK Vina Motor chế tạo lắp ráp đã được các khách hàng Việt Nam đón nhật nồng nhiệt.

Hi vong sang năm 2017 liên doanh chúng tôi có thêm cơ hội phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.