LÔ HÀNG CẨU KANGLIM CUỐI CÙNG NĂM 2016 ĐANG TRÊN ĐƯỜNG CẬP CẢNG HẢI PHÒNG.

Lô hàng cẩu Kanglim cuối cùng năm 2016 đang trên đường cập cảng Hải Phòng.

Dự kiến ngày 2016.12.08 sẽ tới kho VHC và DK Vina motor