ÔNG KIM DAE KYUNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TNHH DK VINA MOTOR

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH DK Vina Motor ông Kim Dae Kyung đại diện cho Liên doanh Việt Hàn & DK Vina Motor gửi lời chào trân trọng tới toàn thể Quý khách hàng!